back to events list

Kamila Polívková: Theater heute

14. 5. 2019 09:00–13:00 | JAMU, Mozartova 1, Brno

Kamila Polívková - režisérka, scénografka a kostýmní výtvarnice