back to events list

Workshop with Matěj Sýkora

11.–12. 4. 2019 | Brněnská zákoutí

improvizované vytváření kostýmu a jeho zasazení do scény města